Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Elektro - Kurczoba

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Elektro - Kurczoba [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony www.sklep.kurczoba.pl, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawcą jest KURCZOBA I SPÓŁKA Sp. j. z siedzibą w Łodzi, ul. Legionów 91 , NIP: 7272779142, REGON: 101098759, KRS: 0000388421, tel: +48 42 633 33 88, e-mail: sklep@kurczoba.pl.
 3. Kontrahent - to osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konsument – to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Zakres ochrony konsumentów przy zakupach przez Internet określają dokumenty:
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/31/EC z dnia 8 czerwca 2000 roku o niektórych aspektach prawnych usług społeczeństwa informacyjnego (Dyrektywa o handlu elektronicznym)(OJ 2000, No L 178, 1.),
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 dotycząca ochrony konsumentów w umowach zawieranych na odległość (OJ 1997, L 144, 19.),
  • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15.04.2010 r., sprawa C 511/08.

  Dokumentom tym odpowiadają następujące przepisy krajowe:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Kupującym [zwanym również Klientem] może być zarówno Konsument jak i Kontrahent.
 7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 9. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 10. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 11. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
 12. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 13. Sklep nie odpowiada za wyrządzone szkody przez wykorzystanie zakupionych w Sklepie towarów niezgodne z przeznaczeniem, warunkami zakupu, zaleceniami i instrukcjami producentów.
 14. Informacje i opisy zawarte na stronie Sklepu, pochodzą z katalogów i materiałów reklamowych producentów i mają jedynie charakter poglądowy.
 15. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§2

Zasady składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie można składać:
  - przez Internet poprzez formularz zamówienia [koszyk] dostępny na stronie www.sklep.kurczoba.pl,
  - telefonicznie pod nr telefonu +48 42 633 33 88,
  - pocztą elektroniczną pod adresem zamowienia@kurczoba.pl
 2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w trakcie zamówienia.
 4. Po zakończeniu procesu zamówienia na stronie internetowej Sklepu, zostaje każdorazowo automatycznie wygenerowany e-mail „Potwierdzenie zamówienia” wysłany przez Sklep na adres wskazany w zamówieniu lub podczas rejestracji.
 5. Potwierdzenia poprawności danych zawartych w zamówieniu dokonuje Kupujący poprzez kliknięcie na zawarty w wiadomości odpowiedni link, bądź przez pracownika Sklepu, po potwierdzeniu telefonicznym.
 6. Sklep może anulować zamówienie, gdy:
  - dane zawarte w zamówieniu nie zostaną potwierdzone w sposób określony w ust.5 - po terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia,
  - nie została zaksięgowana wpłata na konto lub nie przedstawiono potwierdzenia wpłaty – w przypadku płatności przelewem - po terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia,
  - nie została potwierdzona autoryzacja w systemie eCard – w przypadku płatności elektronicznych - po terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia,
  - nie zostanie odebrany towar z siedziby Zamawiającego – w przypadku płatności gotówką - po terminie 7 dni od dnia uzgodnionego na odbiór zamówienia.
 7. Początek realizacji zamówienia następuje:
  - w przypadku płatności przelewem – z chwilą zaksięgowania na koncie Sprzedawcy wpłaty zgodnej z wartością zamówienia ,
  - w przypadku płatności elektronicznych poprzez system eCard – po autoryzacji transakcji przez system eCard.
  - w przypadku płatności za pobraniem i gotówką – po potwierdzeniu zakupu oraz prawidłowości podanych danych, poprzez kliknięcie na odpowiedni link w otrzymanym pierwszym e-mailu od Sklepu Elektro - Kurczoba, albo po potwierdzeniu telefonicznym.
 8. Modyfikacja danych zawartych w zamówieniu oraz jego anulowanie jest możliwe tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało przekazane do Kuriera. Wprowadzenie zmian lub rezygnacja z zamówienia jest możliwa poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 42 633 33 88 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:15 do 17:00, w soboty od 08:15 do 13:00 z wyłączeniem świąt. Rezygnacja z zamówienia musi być potwierdzona niezwłocznie na piśmie, w którym podane są dane osoby składającej rezygnacje oraz numer zamówienia. Pismo należy przesłać na adres e-mail sklep@kurczoba.pl.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 10. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w sytuacji, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości podanych danych bądź w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru.

 

§3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  a) gotówką - w przypadku odbioru towaru w siedzibie firmy w Łodzi przy ul. Legionów 91,
  b) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru. Maksymalna wartość kwoty za pobraniem wynosi 7000,00 zł,
  c) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
  d) za pomocą płatności elektronicznej poprzez system eCard – w momencie uzyskania przez eCard informacji o przyjęciu środków od Klienta, eCard przekazuje do Sklepu informację o pozytywnym wyniku płatności. W systemie tym dostępne są następujące formy płatności:
 • ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK.
 • ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A.,Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A.,Raiffaisen Bank Polska S.A.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła na adres wskazany w zamówieniu za pośrednictwem firmy wysyłkowej (Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru w siedzibie firmy – w zależności od wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia.
 2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki „Wysyłka”. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Z przyczyn niezależnych od Sklepu czas ten może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany.
 3. Równolegle z przekazaniem przesyłki firmie wysyłkowej, Klient otrzymuje e-mailem informację o nazwie firmy wraz z numerem listu przewozowego.
 4. W przypadku nieodebrania, odmowy przyjęcia przesyłki lub odmowy zapłaty za pobraniem przez Klienta w sytuacji, gdy przesyłka nie posiada uszkodzeń, a towar jest zgodny z umową, Sprzedawcy przysługuje roszczenie do Kupującego o zapłatę kwoty zamówionego towaru, a także wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów (w tym kosztów przesyłki w obie strony, kosztów magazynowania przez firmę kurierską).

 

§5

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Zarówno zdjęcia towarów umieszczone na stronie Sklepu, które mają charakter poglądowy i mogą różnić się od stanu faktycznego, jak i indywidualne ustawienia komputera i/lub monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach, nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy, zwrot towaru

 1. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i zamówienie nie może być zrealizowane w określonym na stronie Sklepu terminie, zarówno Klient jak i Sklep mają prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy dla swej ważności musi być sporządzone w formie pisemnej i przekazane odpowiednio na adres poczty elektronicznej Sklepu: sklep@kurczoba.pl lub na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.

 

§6a

Prawo odstąpienia od umowy, zwrot towaru przysługujące Konsumentom

Dodatkowe prawo odstąpienia od umowy przysługujące Konsumentom (zgodnie z Kodeksem Cywilnym to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument złoży w formie pisemnej oświadczenie o odstąpieniu od umowy do siedziby Sprzedawcy, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty odbioru towaru.
 3. Konsument zwraca towar na własny koszt do Sklepu w terminie do 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar musi być w stanie nienaruszonym, w tym musi być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.
 4. Sklep nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem.
 5. W przypadku naruszenia przez Konsumenta któregokolwiek z warunków określonych w pkt. 2, 3 lub 4 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Konsumentowi zapłaconej kwoty, o czym informuje Klienta pisemnie drogą elektroniczną.
 6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 7. W terminie do 7 dni kalendarzowych od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Konsumentowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty przesyłki. Konsument musi wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności elektronicznych zwrot środków zostanie wykonany poprzez system eCard.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak Konsumentom w następujących wypadkach:
  a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  b) towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą tj. w szczególności jeżeli zamówienie danego towaru związane jest z podjęciem przez Sprzedawcę dodatkowych czynności handlowych nie występujących w normalnej sprzedaży „towar na specjalne zamówienie”.
  c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 9. Konsument odstępujący od umowy powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.

 

§7

Promocje i rabaty

 1. Przyznawane rabaty związane z kwotą zamówienia przysługują tylko na produkty nie objęte promocją.

 

§8

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

 

§9

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu oraz systemu eCard konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

 1. Posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer (wersja 7.0 i wyższe) lub Mozilla Firefox (wersja 3.0 i wyższe).
 2. Łącze internetowe umożliwiające komunikację przeglądarki poprzez protokół http i https z polskimi oraz zagranicznymi sieciami,.
 3. Włączona i poprawnie działająca opcja cookies, Javascript, Flash
 4. Do stosowania Serwisu niezbędne jest także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Do odczytania niektórych dokumentów generowanych przez Serwis wymagane jest posiadanie aplikacji do czytania formatu PDF (np. Adobe Reader).

 

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2012r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.sklep.kurczoba.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony